Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Władysława Jagiełły

Informacje

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =

23.03.2017 r. (NIE)Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 
Empatia i mądrość dorosłych są najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dzieci.
 
List Rzecznika Praw dziecka
https://brpd.gov.pl/aktualnosci-listy-rpd/list-do-dyrektorow-nauczycieli-i-opiekunow-dzieci
 
List Ministra Edukaci Narodowej
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/cyberbezpieczenstwo-w-szkolach-list-minister-edukacji-narodowej.html
 
Informacja o obiadach 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim uprzejmie informuje, iż rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia  z pomocy społecznej w formie opłacania obiadów dla dzieci w szkole, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771 zł netto.
 
Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Próchnika 34.
Tel.(044)7339003, 7339004, 7339005

Zasady związane z wydawaniem duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych - plik do pobrania w załączniku strony

Przypominamy, że do 31 grudnia 2016 roku istnieje możliwość bezpłatnego korzystania przez uczniów, rodziców, nauczycieli ze wsparcia i pomocy w ramach zadania publicznego, pn.Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno – informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 
Infolinie:
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży  - 111 116
Telefon  dla dorosłych 800 100 100
 
Pomoc online poprzez strony:
www.116111.pl/napisz, www.800100100.pl/napisz  lub email : pomoc@800100100.pl
 
Serwisy merytoryczne:
www.116111.pl  oraz  www.80100100.pl
 
Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i Przyjazna szkoła".


11.08.2016 r.
Wyprwaka szkolna

(wniosek do pobrania na dole strony)

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż wnioski o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 9 września 2016 r.
                                                                                                
                                                                                                    Dyrektor szkoły
 05.04.2016 r.
Bezpieczeństwo w internecie

 
            Internet to jedno z najważniejszych mediów wykorzystywanych do pracy, nauki i rozrywki. Ma wiele zalet, niestety może być wykorzystywany również do szkodliwych, złośliwych czy przestępczych działań. Na zagrożenia występujące w Sieci narażony jest każdy użytkownik Internetu, jednak szczególnie podatne na wszelkie wpływy, również te szkodliwe i niepożądane, są dzieci. Dlatego szczególnie ważną rolę odgrywają rodzice i opiekunowie, którzy mogą i powinni być dla dziecka nauczycielami  w zakresie korzystania z Internetu.
Porady dla rodziców dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu.
1.Wspólnie z dzieckiem odkrywaj Internet i funkcje komputera.
2.Naucz swoje dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa i krytycznego podejścia do treści zamieszczanych w Internecie.
3.Rozmawiaj z dzieckiem o cyberprzemocy, która jest stosowaniem przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie lub podszywanie się pod kogoś w sieci z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: ,e-maile,witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne. Powiedz dziecku, że zamieszczanie takich filmów i zdjęć na stronach internetowych może wyrządzić komuś krzywdę.
4.Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych
5.Rozmawiaj z dziećmi o ewentualnym ryzyku umawiania się na spotkanie z osobami poznanymi przez Internet.
6.Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami
 
  Informacje dla Rodziców dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Przydatne strony:
www.fdn.pl
www.saferinternet.pl
www.dbi.pl
 www.dzieckowsieci.pl
www.dyzurnet.pl 
           Rodzicu,  jeśli zauważysz u swojego dziecka niepokojące symptomy  - reaguj!


05.04.2016 r. 
Uzależnienia behawioralne - co to takiego?

 
            Uzależnienia behawioralne to zaburzenia (nałogi) nie związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych lecz z niekontrolowanym wykonywaniem pewnych czynności. Należą do nich zachowania lub działania społecznie akceptowane takie jak: jedzenie, granie w gry hazardowe, robienie zakupów, korzystanie z internetu, oglądanie telewizji, dbanie o swój wygląd, używanie komórki, praca itp. Odczuwamy wówczas przymus- czyli silne pragnienie wykonywania danej czynności mimo jej negatywnego wpływu na nasze funkcjonowanie.
Inne symptomy to między innymi:

 • potrzeba zwiększenia ilości czasu spędzanego przed komputerem
 • uczucie poirytowania, rozdrażnienia i złości, gdy coś lub ktoś próbuje skrócić czas uczestniczenia w wirtualnym świecie
 • zaniedbywanie rodziny, znajomych i obowiązków szkolnych
 • okłamywanie innych odnośnie czasu spędzanego w sieci
 • stałe myślenie o tym, co dzieje się w sieci.

Skutki uzależnień behawioralnych:
-psychiczne: nadaktywność, problemy ze snem, zmienne nastroje, trudności w koncentracji uwagi
-fizyczne: bóle głowy, tiki nerwowe, zawroty głowy, bóle w klatce piersiowej
-społeczne: zaniedbywanie innych czynności, izolowanie się od innych ludzi.
Rodzicu jeśli jesteś zaniepokojony zachowaniem Twojego dziecka możesz zwrócić  się do:
- 800-100-100 elefon dla rodziców w sprawie bezpieczeństwa dzieci
-Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej'' Pałacyk”- Piotrków Trybunalski               Aleje 3-go Maja 31, numer telefonu 44 647 03 02, 506 037 394 od godziny 16:00 do 20:00.
- Poradnii Psychologiczno- Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. ul. Dmowskiego 47,                        nr tel.44-646-53-16
- pedagoga szkolnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem stop@fundacja-first.com


30.03.2016 r.
Depresja młodzieńcza

Artykuł do pobrania w załączniku do strony

20.03.2016 r.
Dzień otwarty w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 
Dzień Otwarty Poradni odbędzie się w terminie 31 marca 2016r. Porady, konsultacje, warsztaty i pogadanki będą prowadzone przez specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. w godz. 8.00-18.00.
Podczas dnia otwartego będzie można uzyskać poradę w takich sprawach jak:

 • problemy rozwojowe dzieci i młodzieży,
 • trudności w nauce, w tym w czytaniu, pisaniu oraz liczeniu,
 • problemy emocjonalne,
 • trudności wychowawcze,
 • gotowość szkolna,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • opóźnienia rozwoju mowy, zaburzenia mowy,
 • wybór szkoły i planowanie kariery zawodowej uczniów.

Harmonogram pogadanek i porad:
http://www.poradnia.piotrkow.pl/aktualnosci-a20/dzien-otwarty-w-poradni-r203
 
18.03.2016 r.
Zjawisko agresji w szkole


Artykuł do pobrania w załącznikach

17.02.2016 r.
Rodzicu - rozwijaj swoje  umiejętności rodzicielskie!
FORUM to cykl spotkań jeden raz w miesiącu – w piątki, każdorazowo o godzinie 16:00
Miejsce spotkań: Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna,
ul. R. Dmowskiego 47 w Piotrkowie Trybunalskim (II piętro, sala nr 26).

http://www.poradnia.piotrkow.pl/aktualnosci-a20/i-forum-dla-rodzicow-r201​


21.12.2015 r.
Dojrzewanie - trudny czas dla młodzieży i rodziców

Artykuł do pobrania w załączniku do strony

20.11.2015 r.
List Rzecznika Praw Dziecka z Okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

http://brpd.gov.pl/aktualnosci-listy-rpd/list-z-okazji-ogolnopolskiego-dnia-praw-dziecka-20-listopada

20.11.2015 r.
Rusza kamapnia Rzecznika Praw Dziecka "Bicie, czas z tym skończyć"

http://brpd.gov.pl/aktualnosci/bicie-czas-z-tym-skonczyc-rusza-kampania-spoleczna-rzecznika-praw-dzieckabicie-czas-z-tym-skonczyc-rusza-kampania-spoleczna-rzecznika-praw-dziecka

09.11.2015 r.
Dopalacze - objawy zatrucia i skutki uboczne zażywania dopalaczy

Artykuł do pobrania w załączniku strony

03.11,2915 r.
Vademecum doradztwa zawodowego

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/vademecum-doradztwa-zawodowego

16.09.2015 r.
Jest przemoc zareaguj

W przypadku wystapienia przemocy w rodzinie można szukać pomocy
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 pok.17 tel. 733-90-03, bezpłatna infolinia: 800-801-081

12.09.2015 r.
Ubezpieczenie młodzieży 

Gimnazjum nr 4 ubezpiecza młodzież od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń w Piotrkowie Trybunalskim. Ubezpieczenie obejmuje również szatnię.04.09.2015 r.
Darmowe obiady

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie opłacania obiadów dla dzieci w szkole, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684zł ( od 01 października 2015 roku kwoty 771 zł.).
Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się do MOPR -u ul. Próchnika 34,
tel. 733 90 03 /końcówka 04 lub 05.


04.09.2015 r.
Punkt konsultacyjny – uzależnienia
Informujemy, że Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej "Pałacyk"
w Piotrkowie Trybunalskim , Al. 3-go Maja 31 uruchomiło punkt konsultacyjny
z zakresu wszystkich typów uzależnień.
Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 16 – 20.

01.09. 2015 r.
Stypendium szkolne, zasiłek szkolny.

Rodziny zamieszkujące na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto, a od 1 października 2015 r. 514,00 zł netto, mogą ubiegać się o pomoc o charakterze socjalnym, jaką jest stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny. Uzupełnione wnioski muszą być składane osobiście przez zainteresowanych w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 roku w siedzibie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego, ul. Dmowskiego 47 (parter, pokój 12).
Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego.

l24.072015 r.
Informacja dotyczaca Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r  "Wyprwaka szkolna
"
Plik PDF do pobrania w załączniku na dole strony.


Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatna pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele.
800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.


Placówki wspierające młodzież, rodziców oraz szkołę:

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 47, tel. 44/ 646-53-16


2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK)
Piotrków Trybunalski, ul. Aleja 3 Maja 33
telefon:(0 44)732 32 21, (0 44)732 31 64


3. Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie
Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 31, dyżur Zespołu wtorek 12.00- 14.00
tel. 44/732 57 75, bezpłatna linia 800-801-081


4. Punkt Konsultacyjny Pomarańczowej Linii /alkohol,środki odurzające/
Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 75
czynny jest codziennie w godzinach od 16.00 do 18.00.
telefon (44) 733-92-00 lub  bezpłatna infolinia 0-800-00-00-28

Ważne telefony zaufania dla osób potrzebujących pomocy.

Narkomania

0 801 19 99 90 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania. Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki
i uzależnienie od narkotyków. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 – 21.

Antynarkotykowy Telefon Zaufania:
tel. (0-44) 647-94-44

Przemoc
0 801 12 00 02 - Niebieska Linia. To telefon dla osób, które są ofiarami przemocy
w rodzinie lub mają informacje o osobach doświadczających takiej przemocy
w swoich domach.  Linia jest czynna od poniedziałku do soboty,
w godzinach od 8 do 22 oraz w niedziele i święta w godzinach od 8 do 16.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
800 100 100 –  Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży

Więcej:
http://www.116111.pl/polecamy/telefony-zaufania-,aid,8
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Od 16.06.2014 roku w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać wnioski
o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Obejmuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej cz y sportowej na terenie całego kraju.

Wnioski w celu otrzymania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można składać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 pokój 17 codziennie od godz. 7.30 do 15.30.

Szkolne stypendium socjalne
Informujemy, że 19 grudnia br. upływa termin rozliczenia (poprzez przedstawienie faktur lub rachunków imiennych) szkolnego stypendium socjalnego przyznanego na okres wrzesień- grudzień 2014 r.
Rodzice proszeni są o przybycie do Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego, ul. Dmowskiego 47.
Kontakt telefoniczny 44/ 733-91-00 lub 44/ 7333-91-55


Podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych
Uczniowie klas trzecich, którzy muszą podjąć decyzję o wyborze drogi edukacyjno – zawodowej, sięgającą swymi skutkami daleko w przyszłość szukają porady i pomocy u dorosłych, a najczęściej u rodziców. Oczekują często wskazania określonej drogi zyciowej, gdyż sami nie mają jeszcze wystarczającej wiedzy o świecie i trudno im dokonać obiektywnej samooceny. Konieczne jest więc współtowarzyszenie młodzieży w procesie podejmowania decyzji zawodowej.

Nie oznacza to przeniesienia decyzji na osoby dorosłe, ale takie uczestnictwo w procesie wyboru zawodu, aby decyzja była świadoma i przemyślana.

Jak zatem wspomóc swoje dziecko w podjęciu decyzji o dalszej drodze zawodowej?
Przede wszystkim rozmawiać z dzieckiem, przy każdej okazji, o wyborze szkoły i zawodu, nie tylko w ostatnim okresie poprzedzającym wybór.
Dostarczać informacje o zawodach, rynku pracy. Aranżować spotkania ze swoimi znajomymi – reprezentantami różnych profesji.
Urealniać samoocenę, która w okresie dojrzewania jest bardzo zmienna.
Korzystać z usług profesjonalnych doradców zawodowych – można ich znaleźć między innymi:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 47,
tel. 44/ 646-53-16

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Piotrków Trybunalski,
ul. Starowarszawska 4, tel. 44 / 649-60-87

Mobilne Centrum Informacji  Zawodowej, Piotrków Trybunalski, ul. Przemysłowa 25,
tel. (44) 647-16-93, 696 402 650

Uczeń może również skorzystać z indywidualnych lub grupowych form doradztwa w szkole – zapraszamy.
Przydatne linki:
http://www.zawodowe.com/Edukacja_9
http://new.koweziu.edu.pl/index.php 

Kampania Rzecznika Praw Dziecka Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy
16 października 2014 roku ruszyła kolejna kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Jej celem jest nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania przemocy wobec dzieci.

Jestem mamy i taty
Ruszyła kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wikłania dziecka w sprawy rozwodowe rodziców oraz stawiania go w sytuacji konfliktu lojalnościowego wobec nich. Z perspektywy dziecka największym problemem podczas rozwodu rodziców są towarzyszące mu destrukcyjne zachowania dorosłych. Dziecko mimowolnie staje się uczestnikiem wielu sytuacji, które poważnie naruszają jego poczucie bezpieczeństwa. W rezultacie chaos spowodowany rozstaniem sprawia, że prawa dziecka schodzą na dalszy plan. Dorośli mają prawo do rozstania, ale powinni pamiętać, że nic nie zwalnia ich z bycia odpowiedzialnym rodzicem. Niezależnie od tego, co się między nimi wydarzy, dla swoich dzieci zawsze pozostaną mamą i tatą, Dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców i to prawo winno być bezwzględnie przestrzegane, bo jest gwarantem prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka.


Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych
Program 'Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych" zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie dla nich systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instystucje samorządu wojewódzktwa, w tym przez instytucje kultury, edukacji, sportu, turystyki, zdrowia.

Wszelkie informacje, w tym regulamin, wniosek, wykaz instytucji, znajduja się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


Program FReD
Wczesna interwencja dla osób w młodych w wieku 14 - 21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program ma na celu poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości środków odurzających oraz kształtowaniu postaw i zachowań służących ograniczeniu uzywania substancji psychoaktywnych lub całkowitej abstynencji.


Słowa dają moc
„Kocham Cię”, „Wierzę w Ciebie”, „Uda Ci się”: słowa, które dają dziecku moc są bardzo proste, ale rodzice czasem o nich zapominają lub trudno im je wypowiadać. Warto pamiętać, że w wychowywaniu ważne są dobre, pozytywne komunikaty, które przypominają dzieciom o tym, że są kochane, akceptowane, że mają wsparcie w najbliższych.

Reaguj. Masz prawo
Wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw dziecka "Reaguj. Masz Prawo".
Celem Kampanii jest zmiana biernej postawy osób dorosłych wobec krzywdzenia dzieci.


GODZINY PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA
PEDAGODZY SZKOLNI

mgr Elżbieta Molińska
Poniedziałek
11.30 – 15.30
8.00 – 12.00
Wtorek
8.00 – 12.00
11.30 – 15.30
Środa
8.00 – 12.00
10.30 – 13.30
14.30 – 15.30
Czwartek
11.30 – 15.30
9.00 – 13.00
Piątek
11.30 – 15.30
8.00 – 12.00


PSYCHOLOG
mgr Karolina Artowicz – Latocha
Poniedziałek – 11.30 – 14.30
Wtorek – 12.30 – 13.30

Załączniki artykułu

informacja_wyprawka (pobrań: 96)
dopalacze (pobrań: 403)
depresja młodziencza (pobrań: 77)
wyprawka_szkolna_2016 (pobrań: 68)