Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Władysława Jagiełły

Kalendarz

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =

Kalendarz Roku Szkolnego 2015/2016

 
1.  Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
 
1 września 2016 r.
2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych
 
 października 2016 r.
2.  Zimowa przerwa świąteczna
 
23 - 31 grudnia 2016 r.
3. Rada Klasyfikacyjna śródroczna
 
9 stycznia 2017 r.
4. Ferie zimowe
 
16 - 29 stycznia 2017 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna
 
13 - 18 kwietnia 2017 r.
6. Egzamin gimnazjalny część humanistyczna
 
19 kwietnia 2017 r.
7. Egzamin gimnazjalny część matematyczno - przyrodnicza
 
20 kwietnia 2017 r.
8. Egzamin gimnazjalny część z języka nowożytnego
 
21 kwietnia 2017 r.
9. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego
 
1, 2, 3 czerwca 2017 r.
10.  Rada klasyfikacyjna 
 
19 czerwca 2017 r.
11.  Zakończenie roku szkolnego 
 
23 czerwca 2017 r.
12.  Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.
 
13. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 31 października 2016 r.
9 stycznia 2017 r. 
19, 20, 21 kwietnia 2017 r. - egzamin gimnazjalny 
2 maja 2017 r.
19 czerwca 2017 r.