Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Władysława Jagiełły

Egzamin gimnazjalny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =

Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego Kwiecień 2016 dla Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

 

Średnie dla Gimnazjum nr 4 część humanistyczna
(historia, wos)
część humnanistyczna
(język polski)
część matematyczno-przyrodnicza 
(matematyka)
część matematyczno-przyrodnicza 
(chemia, fizyka, biologia, geografia)
punkty 20,13 25,46 16,71 16,54
procenty 62,9% 79,6% 59,7% 59,1%

 

Średnie dla Gimnazjum nr 4 język angielski
(poziom podstawowy)
język angielski
(poziom rozszerzony)
język niemiecki
(poziom podstawowy)
język niemiecki
(poziom rozszerzony)
punkty 31,83 25,54 29,63 26,44
procenty 79,6% 63,9% 74,1% 66,1%Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego Kwiecień 2015

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach: 21, 22 i  23 kwietnia 2015 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w powyższym terminie, napisali egzamin w dniach 1, 2, 3 czerwca 2015 r. 

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. Pierwsza część humanistyczna obejmowała  zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego. Druga część – matematyczno-przyrodnicza, zawierała zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologia, chemia, fizyka i geografia oraz w oddzielnym arkuszu matematyka. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Wyniki Egazminu Gimnazjalnego mierzone są dziewięciostopniową skalą staninową.

Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego Kwiecień 2015 dla Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim

Historia i wiedza o społeczeństwie   69,9%     stanin 7    wysoki
Język polski                                            74,6%    stanin 8    bardzo wysoki
Matematyka                                            60,2%    stanin 8    bardzo wysoki
Przedmioty przyrodnicze                     56,5%    stanin 8    bardzo wysoki