Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Władysława Jagiełły

Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =

Gimnazjum nr 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim powstało na bazie nieistniejącej już dziś Szkoły Podstawowej nr 14, mieszczącej się przy ul. Próchnika 8/12. W roku 2005 budynek został całkowicie odremontowany i dziś placówka należy do najnowocześniejszych w naszym mieście.

Atutem szkoły jest usytuowanie obiektu w centrum miasta. Bogata baza lokalowa, zaplecze sportowe oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna czynią  z gimnazjum placówkę, do której chętnie uczęszczają uczniowie. Szkoła dysponuje 20 salami lekcyjnymi, w których zorganizowane są pracownie: matematyczne, polonistyczne, fizyczna, chemiczne, historyczna, biologiczna, nauki języków obcych, muzyczna, katechetyczna, plastyczna i dwie klasopracownie komputerowe z dostępem do Internetu.

W bibliotece szkolnej zostało zlokalizowane internetowe centrum informacji multimedialnej. W szkole znajdują się również trzy pomieszczenia do nauki kultury fizycznej: jedna duża sala gimnastyczna, mała sala wyposażona w urządzenia typu „Fitness” i salka do ćwiczeń ogólnorozwojowych, a także dwa boiska z nawierzchnią asfaltową do gier zespołowych. W ubiegłym roku szkolnym w gimnazjum został wdrożony internetowy system kontroli frekwencji postępów w nauce.

Zapewnia on rodzicom bieżący dostęp do dokładnych informacji na temat frekwencji postępów w nauce dziecka, a także umożliwia stały kontakt z nauczycielami. System umożliwia wygodny kontakt ze szkołą (dostęp do konta dziecka przez całą dobę z dowolnego komputera podłączonego do Internetu) i pozwala na skuteczne przeciwdziałanie problemom wychowawczym.