Gimnazjum nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Władysława Jagiełły

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 3 =

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim informuje o zasadach rekrutacji kandydatów na uczniów do klasy I do Szkoły Podstawowej Nr 10 na rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły  na podstawie zgłoszenia. Kandydaci zamieszkali  poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci  do klasy pierwszej po przeprowadzeniu  postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 brane są pod uwagę kryteria określone  przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak  najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Zasady rekrutacji dostępne do pobrania w załączniku.

Dokument zgłoszenia dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły dostępny do pobrania w załączniku oraz sekretariacie szkoły w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 ul. Wojska Polskiego 37 oraz w sekretariacie Gimnazjum nr 4, ul. Próchnika 8/12.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu dostępny do pobrania w załączniku oraz sekretariacie szkoły w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 ul. Wojska Polskiego 37 oraz w sekretariacie Gimnazjum nr 4 ul. Próchnika 8/12.
Wykaz ulic obwodowo należących do Szkoły Podstawowej Nr 10 dostępny do pobrania w załączniku

Kontakt

ul. Próchnika 8/12
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 733-90-80 fax 44 733-90-81
e-mail: gimnazjum4@gimnazjum4.piotrkow.pl

Poniedziałek 24 września 2018

Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir, Gerarda

Na skróty

Ankieta

Czy masz profil na Facebooku?Zobacz wyniki